Tekniikan taulukkokirja painovirheet

Haluamme informoida käyttäjiä kaikista havaituista virheistä. Voit korjata painovirheet oheisten tietojen perusteella. Edellisen painoksen virheet on korjattu uuteen painokseen.


22. painoksessa havaitut virheet

Virhe 1

Sivu 43. Oikealla alhaalla kuvassa alin merkintä:

On: π/2

Pitää olla: - π/2

Virhe 2

Sivu 565. Alin kuvapari

On: Pyörötanko oikeassa sarakkeessa

Pitää olla: Kuvat vaihtavat paikkaansa, pyörötanko vasemmalla ja suorakaideprofiili oikealla kuten tekstikin sanoo

Virhe 3

Sivu 516, vasen sarake ”Alkuperäinen pituus”

On: Alkuperäinen pituus on esitetty pistekatkoviivalla

Pitää olla: Pistekatkoviivan sijaan pitää olla ”kaksipistekatkoviiva”, ks. s. 458

Virhe 4

Sivu 517, vasen sarake kohta 5.

On: Akselin A-A leikkaus reiän kohdalla, leikkausviivat puuttuvat

Pitää olla: Leikkauksessa A-A pitää olla leikkausviivat

Virhe 5

Sivu 864, yläosassa kahdessa kohtaa

On: 838-855, painoksen 21 sivunumerot jääneet vahingossa

Pitää olla: 864-880

Virhe 6

Sivu 171, vasen sarake, Pakkovärähtelyn amplitudi, 3. kaava alhaalta,

neliöjuurilausekkeen sisällä:


On: 4ˆ2
Pitää olla: 2ˆ2 tai 4


21. painoksessa havaitut virheet

Virhe 1

Sivu 361, kohta 15; 

On: 
Iv = 0,133b2 
A = 0,115b4

Pitää olla: 
Iv = 0,133b2A
= 0,115b4

Virhe 2

s. 362,  kohta 16;

On: 
Iv = 0,130b2
A = 0,108b4       

Pitää olla:  
Iv = 0,130b2
 = 0,108b4

Virhe 3

s. 722, sivunumeroviittaukset ovat jääneet edellisestä painoksesta;

On:   Pitää olla:
606    647
610    651
676    771
789    885
664    760

Virhe 4 

s. 682, taulukko 3, rivi 2;

On: /pituus (5)

Pitää olla: /pituus (10)

Virhe 5 

s. 662, kuva 3 selitysteksti;

On: Kuvassa on geometrinen ominaisuus ”mitta”...

Pitää olla: Kuvassa on geometrinen ominaisuus ”pintavirheet”...

Virhe 6 

s. 219, Fysiikka: ulkoisen voiman Fu tekemä työ

On: W = Fud = qEd

Pitää olla: -W = Fud = qEd
(Kun varaus siirretään sähkökenttää E vastaan, tehty ulkoinen työ on negatiivinen. )

Virhe 7 

s. 318, tapaus 6, taipumaviivan ylimmän kaavan viimeinen numero

On:    … 3(x/)5]

Pitää olla:   … 3(x/)exp5]

Virhe 8 

s. 342 ja 344, tapaukset 7, 8, 10 ja 11

Deltan kaavaan seuraava muutos.

On: bp4

Pitää olla: pb4

Virhe 9 

s. 349, ylhäällä 6. rivi oikealla

On: yc = kohdassa r = 0

Pitää olla: yc = y kohdassa r = 0

Virhe 10 

s. 349, sivun viimeisen kaavan lopussa

On: ...- rr2 / r2

Pitää olla: ...- rr2 / r2

Virhe 11 

s. 368, tapaus 6, b:n kaavassa viivan alla

On: LE (D1 + D2)

Pitää olla: LE (D1 - D2)

Virhe 12 

s. 372, tapaus 2

Neliöjuuren alta puuttuu kaarisulku h:n jälkeen

Virhe 13 

s. 373, laatan kuva

Kuvan keskellä olevasta mittaviivasta puuttuu a. Korkeus b on merkitty.

Virhe 14 

s. 292, taulukon 17.1 oikeimman puoleisen sarakkeen otsikko

On: δ10 % N/mm2

Pitää olla: δ10 % (ei laatua)

Virhe 15

s. 576, 8. rivi alhaalta

On: "... muuttujalla A, ..."

Pitää olla: "... muuttajalla A, ..."

Virhe 16

s. 429, taulukko 74, Ca (Kalsium), järjestysluku väärä

On: 29

Pitää olla: 20

20. painoksessa havaitut virheet

Virhe 1

TTK2013_virhe1

Virhe 2

Sivu 44. Arkusfunktioiden kaavoja, kahdessa allekkaisessa kohdassa on x = arccos. Pitää olla molemmissa arcsin x = arccos.

Virhe 3

Sivu 48. Vasemman sarakkeen ylimmässä kuvassa nuoli r on vektori. Merkitään lihavoituna r.

Virhe 4

Sivu 204. Painosuodatin D poistetaan otsikosta, D:tä ei ole merkitty käyrästöön.

Virhe 5

Sivu 263. Neptunuksen kiertoaika auringon ympäri on 164 vrk. Pitää olla 164 v.

Virhe 6

Sivu 932. Tähteen kytketyn generaattorin oikean puoleinen johdin pitää jatkaa L2-viivalle, johon tulee pallukka. Pallukka pois viivalta L3.


Tässä kuva oikein korjattuna.
TTK2013_virhe1

Virhe 7

Sivu 464. Mitoitetussa leikkauskuvassa yläpuolisissa pituusmitoissa 65, 35, 30 ja 20 ei saa olla halkaisijamerkkiä.

Virhe 8

Sivu 533. Sivun kiertokangen kuvassa alapään leveyden mittaviiva (17) on sijoitettu virheellisesti heittotoleranssien viiteviivojen väliin samalle suoralle. Mittaviivan tulee olla joko ylä- tai alapuolella em. suoraa.

Virhe 9

s. 808  Itsetiivistävä putkikierre (SFS-ISO 7-1)
Kierteen merkintä 5 in: 
Sisähalkaisija d1 on virheellisesti 136,472. Pitää olla 135,472.
Huom! Virhe on myös aikaisemmissa painoksissa 17 (2009), 18 ja 19.

Virhe 10

Sivu 361, kohta 15; 

On: 
Iv = 0,133b2 
A = 0,115b4

Pitää olla: 
Iv = 0,133b2A
= 0,115b4

Virhe 11

s. 362,  kohta 16;

On: 
Iv = 0,130b2
A = 0,108b4       

Pitää olla:  
Iv = 0,130b2
 = 0,108b4

19. painoksessa havaitut virheet

Virhe 1

Virhe tästä.