22. painoksen tärkeimmät muutokset

Teollisuudessa standardeja uusitaan ja päivitetään jatkuvasti. Siksi on tärkeää, että suomalaisen teollisuuden käytössä on ajan tasalla oleva taulukkokirja. Tämä koskee erityisesti kone-elimiä sekä teknistä piirtämistä ja siinä käytettyjä merkintöjä.

 

Kirjan Teknistä piirustusta koskevat osiot 8 ja 9 on muokattu ja päivitetty. Päivitykset koskevat kolmea tärkeää viimeisten vuosien aikana ilmestynyttä standardia: ISO 129-1, ISO 14405-1 ja ISO 1101. Lisäksi on Teknisen piirustuksen osioiden kuviin ja yksityiskohtiin tehty satoja pieniä muutoksia ja tarkennuksia, jotka palvelevat sekä opiskelijoita että yrityksiä.  Myös kaikki taulukkokirjan edellisten painosten tiedossa olleet painovirheet on korjattu.

 

Muutokset osioihin 1–23:


Osiot 1-7 ovat pysyneet samoina. Vain epätarkkuudet ja kaikki tiedossa olleet ja netissä ilmoitetut virheet on korjattu.

Teknisen piirustuksen osiot 8 ja 9 on päivitetty piirustusstandardeissa tapahtuneiden muutosten vuoksi. Muutoksista tärkeimmät ovat:

  1. 2D- ja 3D-piirustusten tulisi jatkossa olla merkinnöiltään samanlaisia.
  2. ISO 129-1 myötä on tullut uusia ja vaihtoehtoisia merkintätapoja asioiden esittämiseksi piirustuksissa.
  3. ISO 1101 myötä geometristen toleranssien lisätunnuksia on 49 kpl (aikaisemmin 26). Koska lisätunnuksia on näin paljon, niiden sijoittaminen toleranssikehykseen ja sen ympärille on tarkoin määrätty. Muuten merkinnät menisivät täysin sekaisin.
  4. ISO 14405-1 määrittelee lisätunnuksia mitan todentamiseen ja mittaustapahtumaan ja ne kaikki on esitelty tässä kirjassa.

Osioissa 10-23 on tehty lukuisia pieniä muutoksia ja lisäyksiä, jotka ovat osittain tulleet kirjan käyttäjiltä.