Matemaattisia kaavoja painovirheet

Haluamme informoida käyttäjiä kaikista kirjassa havaituista virheistä. Voit korjata painovirheet oheisten tietojen perusteella. Edellisen painoksen virheet on korjattu uuteen painokseen.


Matemaattisia kaavoja (2019), 2. painos

Kaikki 1. painoksessa havaitut virheet on korjattu. 2. painoksessa ei ole havaittu virheitä.
 

Matemaattisia kaavoja ja taulukoita (2013), 1. painos

Virhe 1

Sivu 39. Oikealla alhaalla kuvassa alin

MKT_virhe1

Virhe 2

MKT_virhe2

Virhe 3

Sivu 40. Arkusfunktioiden kaavoja, kahdessa allekkaisessa kohdassa on x = arccos. Pitää olla molemmissa: arcsin x = arccos.

Virhe 4

Sivu 44. Vasemman sarakkeen ylimmässä kuvassa nuoli r on vektori. Merkitään lihavoituna r.

Virhe 5

Sivu 200. Painosuodatin D poistetaan otsikosta. D:tä ei ole merkitty käyrästöön.

Virhe 6

Sivu 259. Neptunuksen kiertoaika auringon ympäri on 164 vrk. Pitää olla 164 v.

Virhe 7

johdin pitää jatkaa L2-viivallePallukka pois viivalta L3
Virhe_toukokuu2014


Tässä kuva oikein korjattuna.

Virhe 8 

Sivu 377, kohta 15; 

On:
Iv = 0,133b2 
A = 0,115b4

Pitää olla:
Iv = 0,133b2 ·A
= 0,115b4

Virhe 9  

s. 378,  kohta 16;

On:
Iv = 0,130b2
A = 0,108b4       

Pitää olla:  
Iv = 0,130b2 ·A
 = 0,108b4

Virhe 10 

s. 215, Fysiikka: ulkoisen voiman Fu tekemä työ

On: W = Fud = qEd

Pitää olla: -W = Fud = qEd
(Kun varaus siirretään sähkökenttää E vastaan, tehty ulkoinen työ on negatiivinen. )

Virhe 11

s. 334, tapaus 6, taipumaviivan ylimmän kaavan viimeinen numero

On:    … 3(x/)5]

Pitää olla:   … 3(x/)exp5]

Virhe 12 

s. 358 ja 360, tapaukset 7, 8, 10 ja 11

Deltan kaavaan seuraava muutos.

On: bp4

Pitää olla: pb4

Virhe 13 

s. 365, ylhäällä 6. rivi oikealla

On: yc = kohdassa r = 0

Pitää olla: yc = y kohdassa r = 0

Virhe 14 

s. 365, sivun viimeisen kaavan lopussa

On: ...- rr2 / r2

Pitää olla: ...- rr2 / r2

Virhe 15 

s. 384, tapaus 6, b:n kaavassa viivan alla

On: LE (D1 + D2)

Pitää olla: LE (D1 - D2)

Virhe 16 

s. 388, tapaus 2

Neliöjuuren alta puuttuu kaarisulku h:n jälkeen

Virhe 17 

s. 389, laatan kuva

Kuvan keskellä olevasta mittaviivasta puuttuu a. Korkeus b on merkitty.

Virhe 18 

s. 308, taulukon 17.1 oikeimman puoleisen sarakkeen otsikko

On: δ10 % N/mm2

Pitää olla: δ10 % (ei laatua)

Virhe 19

s. 445, taulukko 74, Ca (Kalsium), järjestysluku väärä

On: 29

Pitää olla: 20