Tekniikan Taulukkokirja

Uuden Tekniikan taulukkokirjan 22. painoksen ISBN-numero on: 978-952-9867-42-4.
Kannen väri muuttuu, sivuja tule 1320. Kahdesta tärkeästä standardista on tullut
hiljattain uudet versiot ja ne on huomioitu uudessa kirjassa. 

Kirja tulee painosta n. 15.2.2019 eli helmikuun aikana.

–>  Jätä tilaus, saat kirjan heti sen ilmestyttyä!  <–

Tekniikan Taulukkokirja on 30 vuoden aikana vakiinnuttanut paikkansa laajimpana teollisuuden ja tekniikan opiskelijoiden käyttämänä taulukkokirjana (1296 sivua). Kirja on suunnattu sekä teollisuuden että opiskelijoiden tarpeisiin.


Tärkeimmät muutokset

1. Kirjan sisällöstä on muokattu, päivitetty tai uusittu yli 200 sivua.

2. Kaikki DIN- ja SFS-standardien merkinnät on käyty läpi ja nyt kirjassa olevat standardit ovat merkinnöiltään oikeita ja tänä päivänä voimassa olevia.

3. Muutoksena kirjaan on tullut luku 9 Piirtämisen GPS-standardeja.

Muutokset lukuihin 1–23

Luvut 1-7 ovat pysyneet samoina. Vain epätarkkuudet ja virheet on korjattu

Tekninen piirustus (8) on päivitetty standardeissa tapahtuneiden muutosten vuoksi. Muutoksia on erittäin paljon esim. uusissa hitsausmerkinnöissä ja geometrisissä toleransseissa. Viimeksi mainitussa muutoksen syy on 3D-piirtämisen merkintöjen standardisointi. Piirtämisen GPS-standardeja (9) luku on aivan uusi. Se sisältää viimevuosien aikana tulleet uudet standardit ja niiden käytön. Jokaisen suunnittelijan pitäisi huomioida nämä uudet merkinnät. Kone-elimet (10) lukuun on tehty pienempiä lisäyksiä ja muutoksia. Metallimateriaalien mitat (11) lukuun on tehty suurimpana lisäyksenä ohutseinäputkien lujuusarvotaulukot.

Lukuihin 12 – 16 on tullut pieniä korjauksia ja osa aineistosta on kirjoitettu uudestaan. Sähkötekniikkaan (17) on lisätty useita sivuja ja muutenkin aineisto on monelta osin päivitetty. Materiaalien valintataulukoihin (18) on päivitetty materiaalien saatavuus-taulukko. Materiaali ym. taulukoihin (19) on tehty päivityksiä. Luvun lopussa oleva USA:n ja Englannin mittoja käsittelevä taulukko on kirjoitettu uusiksi ja pikku epätarkkuuksia on korjattu.

Matematiikan symboleja (20) lukuun on lisätty viimeisimmät muutokset merkintöjen osalta. Niitä on ollut jonkin verran. Fysiikan symboleja (21) –lukuun on tullut myöskin kohtalaisesti muutoksia ja päivityksiä. Kirjallisuuslähteet (22) ja Hakemistot (23) luvut ovat pysyneet samanlaisina.

  • Hinta 92 €
  • 21. painos (2016)
  • 1296 sivua
  • Kovat kannet

Tutustu tarkemmin

Kerro meistä kavereillesi

Tekniikan taulukkokirja Genesis-Kirjat Oy

Tilaukset

Tilaukset

Voit tilata yksittäiskappaleita tai isompia eriä suoraan sivujemme lomakkeella, sähköpostilla tai puhelimitse.

Tilaaminen tapahtuu Kirjavälitys Oy:n kautta.
Tutustu kirjojen tilaamiseen tarkemmin!

JOITAKIN PALAUTTEITA 

"Minusta kirja on erinomainen hakuteos ja sen pitäisi löytyä jokaisen koneinsinöörin kirjahyllystä. Tällä hetkellä en juurikaan osallistu opetustyöhön, kun aika menee tutkimustehtävissä, mutta hyödynnän kyllä kirjaa itsekin. Suosittelen mielelläni sitä opiskelijoille ja kollegoilleni täällä. Hieno ja tarpeellinen teos".
Esa Hietikko, yliopettaja, konetekniikka, Savonia, Kuopio

"Olen käyttänyt aiemmin urallani teollisuudessa Tekniikan taulukkokirjaa miltei jokapäiväisessä käytössä. Olen ottanut kirjan käyttöön myös  konstruktiotekniikan kursseillani ja sallin kirjan käytön myös kokeissa. Mielestäni kirjan sisällön kehityssuunta on ollut oikea ja erittäin hyvä. Taulukkokirjaa tulisi mielestäni käyttää myös muissa soveltuvissa opetustilanteissa."
Janne Nuotio, lehtori, koneensuunnittelu, Metropolia, Helsinki

"Opetan koneensuunnitteluun ja tuotekehitykseen suuntautuneita opiskelijoita. Tekniikan taulukkokirja on hyvä perusteos jokaiselle opettamalleni opintojaksolle. Eniten tulee käytettyä lujuusopin taulukoita, materiaalitaulukoita ja koneenelinten taulukoita, mutta joskus täytyy turvautua myös matematiikan ja fysiikan peruskaavoihin sekä teknillisen piirustuksen ohjeisiin. Koska nykyisin on vaikea löytää yhtä kirjaa opintojakson opetusmateriaaliksi, on hyvä, että on olemassa tällainen käsikirja, jota voi hyödyntää usealla opintojaksolla."
Jorma Matilainen, yliopettaja, koneensuunnittelu/tuotekehitys, Jyväskylän ammattikorkeakoulu